http://www.sklephonda.pl/agregaty-generatory-zasilajace-230v-ze-stabilizacja-napiecia-avr,75.htmlhttp://www.sklephonda.pl/generatory-auto-start-automatyczne-zalaczanie-wylaczanie,83.htmlhttp://www.sklephonda.pl/urzadzenia-marki-honda,9.htmlhttp://www.sklephonda.pl/dostawa-oryginalnych-urzadzen-i-czesci-honda,23.htmlhttp://www.sklephonda.pl/wyprzedaz-outlet-okazje-honda,79.htmlhttp://www.sklephonda.pl/wyniki-wyszukiwania,17.html?sPhrase=marine&iProducer=&sPriceFrom=&sPriceTo
FILMY i Facebook

 

RATY 10x0% JUŻ DOSTĘPNE

 

 

Dostawa GRATIS!

Strzeż się fałszerzy!

AIRMAN

Minikoparki Airman

Jak kupić na raty?

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPHONDA.PL


§ 1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji handlowych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklephonda.pl zorganizowanego w domenie sklephonda.pl.
2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego sklephonda.pl, jest Artur Żornaczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GREEN-POL Artur Żornaczuk ul. Osiedlowa 45 15-694 Białystok Fasty, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, będący płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 5422736890, REGON: 200402844, nazywany w dalszej treści niniejszego Regulaminu: GREEN-POL.
3. Użytkownik może szybko i efektownie kontaktować się z GREEN-POL za pośrednictwem:
a) poczty e-mail pod adresem sklep@sklephonda.pl,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 535 20 22 20 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
c) formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.sklephonda.pl/kontakt,2.html
4. GREEN-POL oświadcza, że przysługują mu w stosunku do Sklepu internetowego sklephonda.pl zorganizowanego w domenie sklephonda.pl wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis narzędzi systemowych.
5. Użytkownikami są podmioty spełniające warunki Regulaminu, które wyraziły chęć korzystania ze Sklepu internetowego sklephonda.pl.
6. Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
7. Korzystanie i rejestracja w Sklepie internetowym sklephonda.pl odbywa się nieodpłatnie.
8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawiadamiania GREEN-POL o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego sklephonda.pl
1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego sklephonda.pl to:
a) komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280x1024, przeglądarka stron internetowych,
b)  klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia,
c) podłączenie do sieci Internet,
d) dostęp do poczty elektronicznej,
e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. GREEN-POL informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu internetowego sklephonda.pl w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies: https://www.sklephonda.pl/cookies,110.html
 
§ 3
Zasady zakładania Konta w Sklepie internetowym sklephonda.pl
1.  Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu internetowego sklephonda.pl dokonując Rejestracji.
2. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny do korzystania ze Sklepu internetowego sklephonda.pl
3. Użytkownikom, którzy dokonają rejestracji zakładane jest Konto.
4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z jego treścią podając dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu oraz adres e-mail. Ponadto Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać nazwę pod jaką prowadzą działalność oraz nr NIP. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera własną unikalną nazwę (Login) i hasło, za pomocą których będzie logował się do Konta.
5. Potwierdzenie założenia Konta następuje po poprawnym wypełnieniu formularza i po użyciu przycisku oznaczonego słowem „Zapisz”
6. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. GREEN-POL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
7. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu i hasła osobom trzecim oraz nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą jego Loginu i hasła.
9. Wszystkich Użytkowników obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dokonać likwidacji swojego Konta.

§ 4
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklephonda.pl
1. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym sklephonda.pl może nastąpić poprzez:
a) dodanie Towaru do Koszyka i wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
b) dodanie Towaru do Koszyka i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika uzyskanych w wyniku uprzedniej Rejestracji (zakup za pomocą Konta),
c) złożenie Zamówienia telefonicznie, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
d) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie do GREEN-POL wiadomości elektronicznej na adres e-mail obejmującej dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Towaru w sposób określony w punkcie a) lub b) powyżej następuje poprzez użycie przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym sklephonda.pl wyrażone są w złotych polskich i podawane są w kwotach brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru.
5. Po złożeniu Zamówienia (w każdej z przewidzianych w ust. 1 powyżej form) Użytkownik otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie internetowym sklephonda.pl (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia).
6. Użytkownik będący konsumentem powinien przesłać na adres poczty elektronicznej GREEN-POL wiadomość e-mail, w której zaakceptuje treść przesłanego podsumowania Zamówienia i wyrazi zgodę na jego realizację oraz zaakceptuje treść Regulaminu i potwierdzi zapoznanie się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
7. Następnie GREEN-POL przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a GREEN-POL.
8. GREEN-POL ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zostanie złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu lub które będzie złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
9. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym sklephonda.pl za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz za pomocą Konta jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Natomiast Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze (od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.
10. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu internetowego sklephonda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
11. GREEN-POL nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym sklephonda.pl.

§ 5
Zasady płatności
1. Oprócz zapłaty za zamówiony Towar, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia należności za jego dostawę.
2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się co do zasady za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
3. Koszt dostawy zamówionych Towarów (w zależności od tego czy zostaną spakowane do paczki czy na paletę), przedstawia następująca tabela:

 

 PrzelewPobranie


paczka do 30 kg


17 zł

22 zł

paczka do 50 kg

50 zł

60 zł

paleta euro
(dł 120 x szer 80 x wys 180)
120 zł 160 zł

paleta powyżej wymiarów euro

cena ustalana indywidualnie

cena ustalana indywidualnie

 

4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Użytkownik, są podawane przy składaniu Zamówienia.
5. Istnieje także możliwość dostawy Towarów transportem własnym GREEN-POL, możliwość osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru osobistego GREEN-POL w Białymstoku (ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok ) - po uprzednim ustaleniu telefonicznie: 535 20 22 20 lub e-mailowo: sklep@sklephonda.pl.
6. Należności za zamówiony Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane:
a) „za pobraniem” w chwili odbioru Towaru od kuriera (kwota pobrania nie może jednak przekraczać sumy 10.000 zł),
b) z wykorzystaniem elektronicznych form płatności (przedpłatą na konto) – w tym przypadku Termin płatności wynosi 3 dni. Po upływie tego terminu GREEN-POL wyśle do Użytkownika przypomnienie o konieczności uiszczenia ceny i wskaże kolejny termin. Po upływie kolejnego wyznaczonego terminu zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Umowa rozwiązana,
c) system płatności ratalnych "e-Raty Santander Consumer Bank", obsługiwanym przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
d) system płatności ratalnych "BGŻ BNP Paribas", obsługiwanym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,
e) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego.


§ 6
Realizacja zamówień składanych w Sklepie internetowym sklephonda.pl
1. Zamówione przez Użytkownika Towary są mu dostarczane przez GREEN-POL bez wad.
2. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Użytkownikowi przez GREEN-POL wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest: fakturą VAT (ew. paragonem) oraz w przypadku Użytkowników będących konsumentami wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone (w przypadku płatności za pobraniem) lub w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym została zaksięgowana płatność (w przypadku wykorzystania elektronicznych form płatności lub systemu płatności ratalnych). W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
4. GREEN-POL potwierdza rozpoczęcie realizacji Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika informacji o zmianie statusu Zamówienia na „w realizacji”, zaś wysyłka (lub wydanie Towaru w punkcie odbioru osobistego) następuje po uzyskaniu przez GREEN-POL pełnej wartości Zamówienia (chyba, że Użytkownik wybierze formę płatności „za pobraniem”) i jego skompletowaniu.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 25 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni). Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze.
6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez GREEN-POL ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.
7.  Po przekazaniu Towaru firmie kurierskiej lub bezpośrednio Użytkownikowi, do Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail informująca o zmianie statusu zamówienia na „Zrealizowane”.

§ 7
Zasady zamieszczania komentarzy
1 W ramach Sklepu internetowego sklephonda.pl Użytkownicy mają możliwość zamieszczania komentarzy, zawierających opinie o prezentowanych w Sklepie Towarach lub o przebiegu transakcji.
2 W celu zamieszczenia komentarza Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. imię i nazwisko, adres e-mail.
3 Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników Sklepu internetowego sklephonda.pl.
4 Wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza ponosi Użytkownik zamieszczający ten komentarz.
5 Komentarze powinny być zredagowane w sposób przejrzysty, czytelny i nie mogą zawierać:
a wulgaryzmów, treści nieprzyzwoitych, obelżywych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b danych osobowych Użytkowników lub innych osób;
c adresów stron internetowych,
d treści reklamowych.
6 GREEN-POL nie ingeruje w treści komentarzy, jednak usuwa lub modyfikuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. GREEN-POL może również zablokować możliwość wystawienia, usunąć lub zmodyfikować komentarz w uzasadnionych przypadkach, gdy:
a komentarz narusza zasady określone w punkcie 5 powyżej,
b narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne.

§ 8
Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez GREEN-POL.
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych, w szczególności w formularzu rejestracyjnym.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności: https://www.sklephonda.pl/polityka-prywatnosci,130.html

§ 9
Uprawnienia GREEN-POL w ramach Sklepu internetowego sklephonda.pl
1. GREEN-POL ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo podane są na stronach internetowych Sklepu internetowego sklephonda.pl.
2. Promocje w Sklepie internetowym sklephonda.pl nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
3. GREEN-POL może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego zachowania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Sklepu lub w inny sposób mu szkodzą, a także w sytuacji gdy GREEN-POL dojdzie do przekonania, że określone Konto Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
4. GREEN-POL zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego sklephonda.pl z przyczyn od niego niezależnych, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
5. GREEN-POL zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego sklephonda.pl bez podania przyczyny za uprzednim wypowiedzeniem Użytkownikom warunków niniejszego Regulaminu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie będzie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesyłanie Użytkownikowi wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

§ 10
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklephonda.pl.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres: sklep@sklephonda.pl lub w formie listu poleconego wysłanego pod adres: Artur Żornaczuk GREEN-POL, ul. Osiedlowa 45, 15-694 Białystok Fasty.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia lub rejestracji, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu), okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia,GREEN-POL zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym terminie i zakresie.
5. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia reklamacji.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami
1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:
a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),
c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok, tel./faks: 85 742 80 52).

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami
1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklephonda.pl, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 oraz 10 poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia nabytego Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając GREEN-POL oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres: Artur  Żornaczuk GREEN-POL ul. Osiedlowa 45, 15-694 Białystok-Fasty lub wiadomości e-mail na adres: sklep@sklephonda.pl
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, GREEN-POL niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 poniżej.
6. GREEN-POL dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. GREEN-POL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania.
8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GREEN-POL, GREEN-POL nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić GREEN-POL nabyty Towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
10. Bezpośrednie koszty zwrotu nabytego towaru ponosi Użytkownik.
11. Prawo odstąpienia od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklephonda.pl nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
a) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
b) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
d) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
e) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
f) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów,  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
12. Ponadto Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacjach gdy:
a) towar nosi ślady używania przekraczającego zakres zwykłego zarządu,
b) z towaru zostały usunięte jego zabezpieczenia i/lub oznaczenia,
c) towar został uszkodzony przez Użytkownika.

§ 13
Prawo właściwe, spory
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem, a GREEN-POL, których przedmiotem są usługi świadczone przez GREEN-POL w ramach usług Sklepu internetowego sklephonda.pl, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu internetowego sklephonda.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie http://www.sklephonda.pl.
2. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, będą informowani o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu, za pomocą wysłania odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. W sytuacji braku akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian, Użytkownicy mogą zażądać natychmiastowej likwidacji ich Konta.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
4. GREEN-POL nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie https://www.sklephonda.pl/regulamin,4.html, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy:
Ja [imię i nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Numer zamówienia: [numer]
data odbioru przedmiotów: [data]
Adres: [adres kupującego]
Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:
Numer konta: [numer rachunku bankowego kupującego]
Bank: [nazwa banku]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

TAX FREE w sklepHONDA.pl